Home

Wilfredo Tamayo Categories

PCG SPECIALIZED MEDICAL ASSISTANCE RESPONSE TEAM

THE Philippine Coast Guard SMART was also organized under the DRG, whose members are mostly medical practitioners highly trained to save and assist people in distress.

Speech of President Aquino at the Philippine Coast Guard change of command ceremony, April 19, 2011

TALUMPATI
NI
BENIGNO S. AQUINO III
PANGULO NG PILIPINAS
SA PAGPAPALIT-ATAS NG TANOD BAYBAYIN NG PILIPINAS

[Inihayag sa Philippine Coast Guard Compound, Manila sa ika-19 ng Abril 2011]

Ngayong araw, nagbababa tayo ng angkla upang magbigay-pugay at magpaalam sa isang tapat at mahusay na pinuno ng Tanod Baybayin ng Pilipinas o ang Philippine Coast Guard. Kasabay nito, sinasalubong din natin ang paglalayag ng PCG sa ilalim ng isang bagong kapitan. Ang change-of-command na ito ay sagisag ng ating paglingon sa mga tagumpay ng PCG sa pagtitimon ni Admiral Wilfredo Tamayo, at sa pagpapanatili sa kultura ng mahusay at tapat na serbisyo ng Coast Guard sa bagong pamunuan ni Admiral Ramon Liwag.

Read More

Web News


Web News

PCG SPECIALIZED MEDICAL ASSISTANCE RESPONSE TEAM

THE Philippine Coast Guard SMART was also organized under the DRG, whose members are mostly medical practitioners highly trained to save and assist people in distress.

Speech of President Aquino at the Philippine Coast Guard change of command ceremony, April 19, 2011

TALUMPATI
NI
BENIGNO S. AQUINO III
PANGULO NG PILIPINAS
SA PAGPAPALIT-ATAS NG TANOD BAYBAYIN NG PILIPINAS

[Inihayag sa Philippine Coast Guard Compound, Manila sa ika-19 ng Abril 2011]

Ngayong araw, nagbababa tayo ng angkla upang magbigay-pugay at magpaalam sa isang tapat at mahusay na pinuno ng Tanod Baybayin ng Pilipinas o ang Philippine Coast Guard. Kasabay nito, sinasalubong din natin ang paglalayag ng PCG sa ilalim ng isang bagong kapitan. Ang change-of-command na ito ay sagisag ng ating paglingon sa mga tagumpay ng PCG sa pagtitimon ni Admiral Wilfredo Tamayo, at sa pagpapanatili sa kultura ng mahusay at tapat na serbisyo ng Coast Guard sa bagong pamunuan ni Admiral Ramon Liwag.